Privacy en Cookie Policy

Salud Digital B.V. gevestigd aan Scholekster 23 1191 TM  Ouderkerk a/d Amstel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.youngagain.nl
Young Again
Scholekster 13
1191 TM Ouderkerk a/d Amstel
Tel:06 47002222

Molenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Salud Digital B.V. Hij is te bereiken via info@youngagain.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salud Digital B.V.verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youngagain.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salud Digital B.V.verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Salud Digital B.V.analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Salud Digital B.V.verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salud Digital B.V.neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Young Again Nederland B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salud Digital B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie.

Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 1 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

Salud Digital B.V.verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen uw NAW-gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Partners zijn onze vervoerders zoals PostNL of DPD.

Met deze bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Young Again Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salud Digital B.V.gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Salud Digital B.V.gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@youngagain.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Salud Digital B.V.zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Salud Digital B.V.wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salud Digital B.V.neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@youngagain.nl

Young Again maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Cookies kunnen dus NOOIT gebruikt worden om privé gegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze je computer niet infecteren met een virus of trojan. ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Waar gebruiken wij cookies voor?

De webwinkel

Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen
en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze
website negatief aantasten.

Social media

Op onze website staan buttons om webpagina’s te kunnen promoten ('liken') of delen ('tweeten') op sociale netwerken als Facebook en Twitter.
Deze buttons werken met stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst,
wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om erachter te komen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

De informatie die deze bedrijven kunnen verzamelen, wordt door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn overgebracht naar en opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. De vier genoemde diensten zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies moet je op elke computer opnieuw doen waar je achter gaat zitten. ook als je meerdere browsers gebruikt op dezelfde PC moet je dat per browser regelen. Bekijk de uitleg om cookies uit te zetten voor de meeste gebruikte browsers.

Cookies aan of uitzetten in Internet explorer

Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools') en vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options').
Klik op het tabblad 'Privacy'.
De instelling waarmee de meeste sties werken is Medium.
Onder de knop Advanced kunt u de gedetaileerd opties zelf opgeven.

Cookies aanzetten/uitzetten in Firefox

Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools) en daarna Opties (Options).
Klik op het tabblad Privacy
Onder de optie 'Cookies' kunt u de optie 'Cookies van websites accepteren' aanvinken of uitvinken.

Cookies aanzetten/uitzetten in Google Chrome

Klik op het gereedschap icoon
Kies voor Opties
Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor inhoud
Op het tabblad Cookies kunt u vervolgens de eerste (aanbevolen) opties kiezen.

Cookies aanzetten/uitzetten Safari (Mac)

Kies de optie 'Safari'in het menu
Kies de optie 'Voorkeuren'.
Kies het tabblad 'Beveiliging'.
Onder 'Accepteer Cookies' kunt u de Cookies aanzetten of uitzetten.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is youngagain.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van
uw bezoek tot ongelimiteerd. Youngagain verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.